Het Zorgelooswonen.nu project

Zorgelooswonen.nu is één van de projecten die deel uitmaken van het programma ‘Samen voor de gezondste regio 2025’.

Het Zorgelooswonen.nu project

Zorgelooswonen.nu is één van de projecten die deel uitmaken van het programma ‘Samen voor de gezondste regio 2025’. Hoe mooi is het immers als je zo lang mogelijk comfortabel én veilig in je eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen? Dat dit niet altijd eenvoudig is om voor elkaar te krijgen, spreekt voor zich. Voor de regio is het een uitdaging om een passend woningaanbod te creëren dat beter aansluit op de behoeften van een vergrijzende populatie. Met dit initiatief wordt ingezet op het vergroten van het bewustzijn over de mogelijkheden van technologische aanpassingen om langer comfortabel en veilig thuis te kunnen wonen.

Sterk variërende woonbehoeftes per levensfase en leeftijdscategorie.

We zien dat woonbehoeftes sterk afhankelijk zijn van de levensfase en sterk kunnen verschillen per leeftijdscategorie. Dat vertaalt zich soms in een verbouwing óf juist het kopen of bouwen van een nieuwe woning. Door juist op dát soort momenten stil te staan bij de technologische mogelijkheden om comfortabel en veilig te wonen, biedt enorm veel voordelen. Zo kun je tijdens de verbouwing reeds (technische) voorbereidingen treffen waar je later enorm profijt van zult hebben wanneer het wellicht noodzakelijk is. Of nog mooier, je voert bepaalde aanpassingen al eerder uit en hebt er meteen plezier van. De toegevoegde waarde van technologie is voor iedereen anders. Denk bijvoorbeeld aan de centrale aansturing van de verlichting in je woning met behulp van een tablet. Voor een 40-jarige is dit vaak een ‘nice to have’, maar voor iemand met mobiliteitsbeperkingen spreken we al snel over een ‘need to have’. Daarnaast kan technologie ondersteunend zijn bij het verlenen van mantelzorg. Thuistechnologie maakt het mogelijk om in de thuissituatie veilig en comfortabel oud te worden. Helaas wordt er vaak nog slechts beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheden, veelal doordat woningeigenaren zich onvoldoende bewust zijn van de voordelen.

Bewustwording van de technologische mogelijkheden om zorgeloos, comfortabel en veilig thuis te kunnen wonen.

Met het initiatief Zorgelooswonen.nu proberen we woningeigenaren in de leeftijdsgroep van 40-60 jaar in de regio Horst Venray tijdig bewust te maken van de technologische mogelijkheden om zorgeloos, comfortabel en veilig thuis te kunnen wonen. Echter, bewustwording is een proces. Daarom wordt er gestart met een bewustwordingscampagne voor de komende jaren. Een campagne die bestaat uit een aantal op elkaar afgestemde onderdelen en activiteiten. Er wordt geïnspireerd én geïnformeerd en geprobeerd om daarin ook zoveel mogelijk stakeholders en andere regionale initiatieven te betrekken. Denk aan de gemeentes die betrokken zijn bij bouwaanvragen, makelaars die een rol vervullen in aan- en verkoop van huizen, aannemers betrokken bij nieuw- en verbouw, et cetera. Zo laten we uiteindelijk de doelgroep kennismaken met, en actief nadenken over de diverse mogelijkheden. Zo werken we samen aan het huis van de toekomst!